Trekking 90km Tà Năng – Phan Dũng

  Tà Năng (xã thuộc huyện Đức Trọng, Lâm Đồng) – Phan Dũng (huyện Tuy Phong, Bình Thuận) mới nổi lên như là “cung đường trekking đẹp nhất Việt Nam”, nên nhất định phải đi cho biết. Đi rồi để xác nhận rằng cung đường này thật sự đẹp. Địa hình đường mòn đi qua […]