The silent game

Có một dạo, một người thân ở cùng nhà hầu như không hề nói chuyện gì với mình cả. Ban đầu mình cũng không để ý lắm, vì đơn giản là mình quá nhiều việc. Sống bằng nghề viết lách không phải là việc đơn giản. Ở các nước phương Tây cũng là cả một […]