Great Barrier Reef và hạnh phúc

Rốt cuộc thì mình cũng đã gạch thêm được một điều nữa đã từ lâu nằm trong bucket list: lặn bình dưỡng khí ở Great Barrier Reef. Mình chẳng có tấm ảnh nào ở đó. Thay vào đó, mình dành thời gian trên ghế dựa, hít thở không khí của biển nắng vùng biển nhiệt […]

Khóa thiền ở Úc

Mình thấy mình thật may mắn. Mình chỉ ở Úc vài tuần. Khóa thiền tại Brisbane được tổ chức chỉ 1, 2 lần mỗi năm. Không hẹn mà gặp năm nay tổ chức đúng vào dịp mình đi Úc. Và chỉ vài ngày trước khi mình đến Brisbane, cô giáo và các bạn ở Úc […]