Khóa thiền ở Úc

Mình thấy mình thật may mắn. Mình chỉ ở Úc vài tuần. Khóa thiền tại Brisbane được tổ chức chỉ 1, 2 lần mỗi năm. Không hẹn mà gặp năm nay tổ chức đúng vào dịp mình đi Úc. Và chỉ vài ngày trước khi mình đến Brisbane, cô giáo và các bạn ở Úc […]