Nộp đơn tiến sĩ ở Mỹ

Bạn bè hỏi dạo này sao không thấy viết lách gì. Thực tình là vì dạo này mình làm biếng viết, phần khác là do lo nộp đơn tiến sĩ ở Mỹ. Giờ mới nộp xong, ngẫm lại cả hành trình nộp đơn mấy tháng vừa rồi thấy có khá nhiều thiếu sót, nên sẽ […]

The reacclimation process

(Bài viết có nhiều chi tiết…tiêu cực, vốn không thể tránh khỏi trong quá trình mình đang trải qua :). Mình vừa trở về Việt Nam một thời gian, ở Sài Gòn vài hôm làm giấy tờ và gặp vài người bạn, rồi về quê thăm ba má liền. Sau đó lại chui ngay vào […]