Nộp đơn tiến sĩ ở Mỹ

Bạn bè hỏi dạo này sao không thấy viết lách gì. Thực tình là vì dạo này mình làm biếng viết, phần khác là do lo nộp đơn tiến sĩ ở Mỹ. Giờ mới nộp xong, ngẫm lại cả hành trình nộp đơn mấy tháng vừa rồi thấy có khá nhiều thiếu sót, nên sẽ […]

The reacclimation process

(Bài viết có nhiều chi tiết…tiêu cực, vốn không thể tránh khỏi trong quá trình mình đang trải qua :). Mình vừa trở về Việt Nam một thời gian, ở Sài Gòn vài hôm làm giấy tờ và gặp vài người bạn, rồi về quê thăm ba má liền. Sau đó lại chui ngay vào […]

Hai tuần ở Mỹ

Mới đó mà mình ở Mỹ đã được hơn 2 tuần rồi. Thời gian quả thật là trôi nhanh như thổi. Từ đầu tháng 8, như mình đã viết trên Facebook, là mình còn đinh ninh là chưa đi được. Các bạn trong cohort khấp khởi mua sắm xếp đồ để đi, nhưng mình vẫn […]